SAETA 3

SAETA 3

saeta 3

Ecuador

 
  • pointy bottom
  • straight cut
  • manufacturer in front: