China Eastern Airlines Jiangsu 3

CE Jiangsu 3
CE Jiangsu 3 back

China Eastern Airlines Jiangsu 3

China

 

 

  • paper 
  • open gussets
  • straight cut