Hongkong Airlines / Hongkong Express 4,5,6,7

Hongkong Airlines / Hongkong Express 4,5,6,7
Hongkong Airlines / Hongkong Express 4,5,6,7 back

Hongkong Airlines / Hongkong Express 4,5,6,7

Hongkong

 

  • twin bag for

          Hongkong Airlines- Hongkong Express

 

  • paper 
  • open gussets
  • tear off strip
  • straight cut

 

4,5,6,7:

  • Different shades of yellow, golden and beige