Air Inter 7

Air Inter 7
Air Inter 7 back

Air Inter 7

France

 

 

  • glossy paper 
  • pointy bottom
  • zigzag cut